​Tổ chức các lớp dạy bơi cho học sinh trong và ngoài nhà trường

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, thời gian này mới vào đầu hè, nhưng đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn đuối nước thương tâm, cướp đi sinh mạng của nhiều em nhỏ.

Tử vong do đuối nước không chỉ xảy ra đối với các em không biết bơi, mà còn xảy ra nhiều đối với cả những em đã biết bơi, thậm chí bơi giỏi, nguyên nhân chủ yếu là do các em chưa được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng phòng, tránh các nguy cơ, tình huống tai nạn đuối nước xảy ra trong thực tế.

Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, tránh tai nạn đuối nước cho các em khi tham gia các hoạt động trong đời sống hàng ngày, bên cạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức, tổ chức hướng dẫn các em học bơi thì việc trang bị kiến thức, kỹ năng biết tự phòng, tránh tai nạn đuối nước là việc làm cần thiết, cấp bách hiện nay.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo cử cán bộ, giáo viên tham gia các khóa tập huấn phương pháp, kỹ năng dạy bơi cứu đuối do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Đồng thời chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo, các trường, cơ sở giáo dục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức; tổ chức hướng dẫn, khuyến khích học sinh tham gia học bơi; tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân liên kết với các trường, cơ sở giáo dục tổ chức các lớp dạy bơi cho học sinh trong và ngoài nhà trường.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các nhà trường, cơ sở giáo dục thường xuyên tuyên truyền đến học sinh, cán bộ giáo viên về tác hại của tai nạn đuối nước, các vụ tai nạn đuối nước điển hình và biện pháp phòng, tránh; có phương án liên kết với các tổ chức, cá nhân tổ chức các lớp dạy bơi trong và ngoài nhà trường; phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh khuyến khích gia đình, phụ huynh tạo điều kiện cho con em tham gia học bơi.

Nguồn: tuoitre